Agrokomlex 2018

Agrokomlex 2018

V dňoch 16. až 19. augusta 2018 sa už po 45. krát na nitrianskom Národnom Výstavisku konala výnimočná medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava. Pre odbornú verejnosť bola pripravená diskusia na tému Spoločná poľnohospodárska politika EÚ 2021 – 2027. 

Novinkou výstavy bolo ENVIRO, na ktorom sa predstavili spoločnosti a organizácie venujúce sa praktickej ochrane prírody, environmentálnej výchove, ako aj propagácii a aplikovaniu princípov udržateľného spôsobu života. Podujatie spestril aj kvalitný odborný program, filmová produkcia i atrakcie pre najmenších návštevníkov. Téma plytvania potravinami a spracovanie bioodpadu boli odprezentované prostredníctvom ekologických projektov v pavilóne B.

V rámci Národného programu podpory poľnohospodárskych produktov a potravín ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR slávnostne udelila ocenenie Značka Kvality SK pre našu novú odrodu Bobulienka.

Chutilo vám?
Zaujímame vás?

kontaktujte nás