Agrokomplex 2022

Agrokomplex 2022

Počas 4 výstavných dní výstavisko navštívilo cez  82- tisíc ľudí. Agrokomplex tento rok mal 416 vystavovateľov a predajcov z oblasti potravinárstva, poľnohospodárstva, poľovníctva, techniky, živočíšnej výroby a doplnkového predaja.

V našom stánku sme privítali stovky návštevníkov.

Rozdali sme cez 200kg paradajok.

V rámci Národného programu podpory poľnohospodárskych produktov a potravín ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR slávnostne udelila ocenenie Značka Kvality SK pre našu novú odrodu jahôd  Slahôdka

Chutilo vám?
Zaujímame vás?

kontaktujte nás