VÝZVA na predloženie ponuky v prieskume trhu: Zhotovenie novej studne a vodovodu pri vodojeme Salemix s.r.o.

VÝZVA na predloženie ponuky v prieskume trhu: Zhotovenie novej studne a vodovodu pri vodojeme Salemix s.r.o.
Snímka_obrazovky_2019 11 07_o_15.14.18
Snímka_obrazovky_2019 11 07_o_15.14.18
Snímka_obrazovky_2019 11 07_o_15.14.23
Snímka_obrazovky_2019 11 07_o_15.14.23
Snímka_obrazovky_2019 11 07_o_15.14.28
Snímka_obrazovky_2019 11 07_o_15.14.28
Snímka_obrazovky_2019 11 07_o_15.14.33
Snímka_obrazovky_2019 11 07_o_15.14.33
Snímka_obrazovky_2019 11 07_o_15.14.37
Snímka_obrazovky_2019 11 07_o_15.14.37
Snímka_obrazovky_2019 11 07_o_15.14.41
Snímka_obrazovky_2019 11 07_o_15.14.41
Snímka_obrazovky_2019 11 07_o_15.14.49
Snímka_obrazovky_2019 11 07_o_15.14.49
Snímka_obrazovky_2019 11 07_o_15.14.52
Snímka_obrazovky_2019 11 07_o_15.14.52
Snímka_obrazovky_2019 11 07_o_15.14.57
Snímka_obrazovky_2019 11 07_o_15.14.57
Snímka_obrazovky_2019 11 07_o_15.15.21
Snímka_obrazovky_2019 11 07_o_15.15.21
Snímka_obrazovky_2019 11 07_o_15.15.31
Snímka_obrazovky_2019 11 07_o_15.15.31

Chutilo vám?
Zaujímame vás?

kontaktujte nás