Deň koní FOTOREPORTÁŽ

Deň koní FOTOREPORTÁŽ

MADUNICE, 3. júna 2018, v areáli poľnohospodárskeho výrobno-obchodného družstva v Maduniciach sa už tradične uskutočnilo športovo-relaxačné podujatie s názvom Deň koní Madunice. Družstvo Ovozela sa na akcii zúčastnilo so svojim stánkom.

Počas celého programu si návštevníci mohli vychutnať všetky druhy cherry paradajok, ktoré družstvo momentálne pestuje. Deťom chutil najviac Hranáčik a Bobulienka, tí starší uprednostnili Čerinku, Koktejlku a Medulienku. Partnermi podujatia boli Zámocký jazdecký klub Hlohovec a obec Madunice.

Počas akcie mali návštevníci možnosť prezrieť si celý areál družstva spolu so stojmi a zariadeniami, ktoré sa používali pri práci družstevníkov v minulosti ako aj tie, ktoré sa používajú dnes. Súčasťou sprievodných aktivít bola ukážka práce policajných koní, western a vystúpenie psov. Taktiež sa mohli povoziť na poníkoch a prezrieť si kone priamo v stajni.

Deň koní FOTOREPORTÁŽ
Deň koní FOTOREPORTÁŽ
Deň koní FOTOREPORTÁŽ
Deň koní FOTOREPORTÁŽ
Deň koní FOTOREPORTÁŽ
Deň koní FOTOREPORTÁŽ
Deň koní FOTOREPORTÁŽ
Deň koní FOTOREPORTÁŽ

Chutilo vám?
Zaujímame vás?

kontaktujte nás